Ny folder om kirken

Menighedsrådet har fået lavet en ny folder med en beskrivelse af Sall kirke og kirkens inventar. Folderen findes i en holder, der er anbragt på informationstavlen ved den sydvestlige kirkegårdslåge. Alle interesserede er meget velkomne til at tage et eksemplar.

Åbent hus på museet

Haurum Museum, Haurum Vestergård, Vestermarksvej 80 holder åbent hus søndag den 31. juli. Der er åbent fra kl. 10 til kl. 16, i hvilket tidsrum der også vil være kaffe på kanden.

Stor indvielsesfest på friplejehjemmet

Lørdag d. 13. august 2016 i tidsummet 13.30 til 16 åbner vi dørene for alle interesserede.

Se hele huset og nyd et par underholdende indslag og lidt spiseligt.

Hvis nogen vil betænke os med gaver i den anledning, kommer der ønsker på hjemmesiden senere.

Evt. pengegave kan indsættes på 6110 0010971489

Vi glæder os til at se mange på festdagen.

Ledelse og bestyrelse

 

Livgivende gospel

Sallvation Gospelkor optræder i Laurbjerg onsdag den 4/5. 2016 kl. 19:00. Vores kordirigent, Christian Svane, har flere års erfaring med kor – både som solist, korsanger og korleder flere steder i Danmark. Han assisteres af den engelskfødte erfarne pianist Van Silvére. 

Kom og oplev Sallvation

 

Ekstraordinær Generalforsamling i Sall Beboerforening

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beboerforeningens forslag til ændring af foreningens vedtægter – forslag til vedtægtsændringer kan læses på SallNet og Sall Forsamlingshus omkring 1.marts
  3. Diverse valg
    1. Bestyrelse med Suppleanter
    2. Revisorer med Suppleanter

Sall Beboerforening

Der er indkommet forslag til ændring af vedtægterne (klik!)

 

Sall Beboerforening

Sall Beboerforening afholdte den årlige generalforsamling d. 28. januar 2016.

Generalforsamlingen sluttede af med at der mangler nye bestyrelsesmedlemmer til 2016, da der ikke var nogle som meldte sig. Nuværende bestyrelse har adspurgt beboere i Sall, om det kunne være en opgave for dem, men desværre har alle adspurgte sagt nej.

At sidde i bestyrelsen Sall beboerforening er en utrolig positiv og aktiv rolle for bysamfundet.

Det giver personligt én store muligheder for at udvikle egne ideer/aktiviteter, samtidig med at man er en stor del i at vedligeholde og udvikle byens Forsamlingshus til et attraktivt værested for byens borgere, i alle aldersgrupper.

Sall Beboerforening har over flere år arbejdet flittigt for at få en bæredygtig økonomi og nuværende er økonomien rigtig god med stort overskud.

Samarbejdet i bestyrelsesgruppen bærer præg af forskelligheder – aldersforskel – stor viden og erfaring fra tidligere års bestyrelsesarbejde i Sall Beboerforening. Man sidder aldrig alene i gruppen, alle bliver hørt.

Der er plads til humor og visionære ideer, kaffe og kage.