Sall Beboerforening

Foreningen blev dannet 1988 ved en sammenlægning af Sall Borgerforening og Sall Forsamlingshus. Forsamlinghuset er fra 1893 og vi ser frem til at fejre 120 års jubilæum i 2013.

Foreningen står for driften af huset, som bruges flittigt til fødselsdage, konfirmationer og andre fester samt en populær ugentlig bankoaften. Det er tradition at invitere til bl.a. Skt. Hans Aften, Sommerfest, Børnedisko og julefester/-marked.

Foreningen arbejder fortsat på at udvikle et bredt kulturelt tilbud og modtager gerne ønsker/ideer fra medlemmerne.

Bestyrelsen

   
Formand: Tove Hvid
Sallvej 184, Sall, 8450 Hammel
Næstformand: Torben Kallestrup
Aptrupvej 5, Sall, 8450 Hammel
   
Kasserer: Stine Uldal Jepsen
Kirketoften 1, Randers
   
Sekretær: Finn Poulsen
Sall Hedevej 126, Sall, 8450 Hammel
   
Hans Jørgen Boskov (Hasse)
Thorsøvej 79, 8450 Hammel

Sall Forsamlingshus

Borgergade 12, Sall, 8450 Hammel

I denne brochure kan du læse alt om forsamlingshusets indretning og udlejning.

Her kan du hente lejekontrakten for forsamlingshuset.

For at leje forsamlingshuset kontakt:

Mobil: 3034 0265