Foreningsbladet for Haurum og Sall

Foreningsbladet for Haurum og Sall udkommer fire gange om året i et oplag på ca. 450 eksemplarer. Bladet omdeles til alle husstande i de to sogne. Det er gratis, idet det finansieres med annoncer.

Redaktører:

Annoncepriser pr. Årgang:

1/1 side - 600 kr.
1/2 side - 400 kr.
1/4 side - 300 kr.
1/8 side - 175 kr.