Sall Friplejehjem

Vision:

Sall Friplejehjem har en vision om at skabe et personligt hjem for den enkelte beboer. Et rart sted med en god atmosfære for beboere, gæster og medarbejdere.

Værdigrundlag

kvalitet – respekt – trivsel ­ sund fornuft

Det vil sige:

  • Pleje og omsorg af høj standard, der ydes af uddannet personale med engagement og kreativitet
  • Respekt for den enkelte beboers levevis, værdier, meninger, holdninger, behov og ønsker.
  • Beboere, pårørende og medarbejdere har en åben og tillidsfuld dialog og samarbejder til gavn for den enkelte beboer.
  • Den daglige kost er ernæringsmæssig sund, frisklavet og veltilberedt fra Friplejehjemmets køkken
  • Tilbud om måltidsfællesskab, der også omfatter personalet.
  • Mulighed for at inddrage beboeren i dagligdagens aktiviteter og gøremål
  • Rig mulighed for udeliv i landlige omgivelser med sansehave, gode udenomsfaciliteter og dyrehold
  • Sall Friplejehjem samarbejder med lokalsamfundet og har fælles aktiviteter med landsbyens foreninger og institutioner.
  • Sall Friplejehjem har åbne døre for besøg udefra, hvor pårørende, Friplejehjemmets frivillige og lokalsamfundet deltager i hverdagen og ved arrangementer

Bestyrelsen består af:

   
Formand: Jonna Granum-Jensen
Borgergade 23, Sall, 8450 Hammel
   
Næstformand: Marianne G. Pedersen
Borrevej 3, 8850 Bjerringbro
   
Merete Kallestrup
Aptrupvej 5, Sall, 8450 Hammel
   
Bjarne Frost Hansen
Skolevangsvej 15, Sall, 8450 Hammel
   
Palle Elholm
Vestergade 4, 8450 Hammel

Sall Friplejhjems Venners bestyrelse:

   
Formand: Søren Henriksen
Skolevangsvej 19, Sall, 8450 Hammel
   
Næstformand: Susanne Nielsen
Sall Hedevej 39, Sall, 8450 Hammel
   
Kasserer: Ellen Ditlevsen
Guldsmedevej 29, Sall, 8450 Hammel
Sekretær: Gerda Sørensen
Præstemarksvej 45, 8450 Hammel
   
Suppleant: Henning Kyhl Bak
Fuglsangsvej 28, 8940 Randers SV
Suppleant: Bente Timmermann
Sall Hedevej 110, Sall, 8450 Hammel
   
Revisor: Minna Nørgaard
Vestagervej 3, Sall, 8450 Hammel

Plejehjemmet har plads til 24 beboere.

For at en borger kan tildeles en plejehjembolig, er det bopælskommunen der visiterer borgeren. Herefter kan borgeren frit vælge plejehjem, og prisen for at bo på friplejehjem er den samme som i det kommunale system.

De ansatte skal være fagligt kompetente og have hjertet på rette sted i arbejdet med de gamle, hvor vore værdier er: kvalitet, respekt, trivsel og sund fornuft

Se også: friplejehjemmets egen hjemmeside.