Landsbyrådet for Favrskov kommune

Favrskov Kommunes Landsbyråd har som formål at:

  • udforme forslag til, implementere og opdatere en landsbypolitik for Favrskov Kommune.
  • sikre kontakten til/fra landsbyerne i Favrskov Kommune for at understøtte de lokale kræfter, der bidrager til trivsel og udvikling i landsbyerne.
  • fungere som høringspartner/rådgiver for byrådet i spørgsmål af særlig betydning for landsbyerne.
  • være aktiv igangsætter af initiativer, som kan fremme landsbyernes udvikling.
  • forestå disponering og bevilling af tildelte midler til aktiviteter i landsbyerne.

Sall's repræsentanter i landsbyrådet:

   
Medlem: Heidi Qvistgaard
Skolevangsvej 110, 8450 Hammel
   
Suppleant: Torben Kallestrup
Aptrupvej 5, Sall, 8450 Hammel
   
Suppleant: Lise Dalbjerg Jensen
Sallvej 185, Sall, 8450 Hammel