Lokalhistorisk Forening

Foreningen driver lokalhistorisk arkiv for Haurum og Sall sogne. Arkivet har hjemme på Frijsendal Friskole. Arkivet holder åbent hver torsdag eftermiddag fra kl. 14.00 til 17.00. Derudover driver foreningen et museum med gamle ting fra lokalområdet. Det ligger på Vestemarksvej 80 i Haurum.

Udover gamle billeder og dokumenter fra området, som for nogles vedkommende kan læses her, finder man her også en stor samling af mikrokort med kirkebøger, folketællinger og skifteprotokoller fra mange omliggende sogne.

Bestyrelsen

Formand, museumsinspektør: Erik Frandsen
Nørretoften 16, Haurum, 8450 Hammel
Arkivleder, kasserer: Rigmor Prebensen
Tommesensvej 41, 8450 Hammel
Sekretær: Gerda Sørensen
Præstemarksvej 45, 8450 Hammel

Arbejdsområde

Arkivet dækker de to sogne Haurum og Sall. De ligger i den sydlige del af Houlbjerg herred. Før 1793 hørte sognene sammen med resten af herredet til Dronningborg amt. Derefter kom de under Viborg amt. Sall sogn hørte næsten udelukkende under Haxholm gods, mens Haurum sogn fortrinsvis hørte under Frijsenborg. Det er altså i de to godsers arkiver, der f.eks. skal søges efter skifte- og fæsteprotokoller.

I Haurum sogn ligger byen Haurum med kirken samt hovedgården Frijsendal, der hører til Grevskabet Frijsenborg. Tidligere har der umiddelbart syd for Haurum ligget en landsby Njær. Den var tidligere et eget sogn, der nævnes i 1479. Kirken - nævnt 1524 - lå, hvor den nuværende præstegård ligger. I 1704 bestod Njær af 6 gårde. På dette tidspunkt blev de 5 gårde nedbrudt og jorden lagt ind under den nyoprettede hovedgård Frijsendal. Tilbage blev kun præstegården, som stadig ligger der.

I Sall sogn ligger byerne Sall med kirken, Aptrup, Tulstrup og Gammellund.