Generalforsamling i Sall Beboerforening

Torsdag den 1.februar 2018 kl. 19.00 I Sall Forsamlingshus, Borgergade 12, Sall Dagsorden
 1. Valg af dirigent:
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent 2018.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 7. Valg af revisorer og 2 suppleanter: Revisor vælges for 2 år ad gangen, på den måde at den ene revisor vælges på ulige år og den anden revisor på lige år.
 8. Valg af 2 revisorsuppleanter: Revisor suppleanter er på valg hvert år.
 9. Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være formanden Tove Hvid, tovehvid@gmail.com. Efter generalforsamlingen vil foreningen vil være vært ved et lille traktement. Beboerforening v/ formand Tove Barkman Hvid

HUSK at møde op og gør din indflydelse gældende

Generalforsamling Lokalhistorisk forening

Lokalhistorisk forening afholder Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 25.januar kl. 19.30 på Frijsendal Friskole. Dagsorden jævnfør vedtægterne.

Ekstraordinær generalforsamling Beboerforeningen

Sall Beboerforening afholder Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 9.marts kl. 19.00 i Sall Forsamlingshus. Dagsorden og indhold kan ses på foreningens hjemmeside: sallforsamlingshus.dk.

Hvad skal vi bruge 150.000 kroner til?

Sall lokalråd inviterer til borgermøde, fødselsdag og generalforsamling i Sall Lokalråd torsdag d. 23. februar kl. 19.00 i klubhuset på Stadion

Sall Lokalråd fylder 6 år, og siden fødslen er der sket meget i vores landsby. Vi får tingene til at ske i Sall, og derfor har vi i år indstillet Sall til landsbyprisen i Region Midtjylland. Hvis vi vinder er der 150.000 kroner til landsbyen. Vinderen bliver kåret i løbet af foråret.

Hvad skal vi mon bruge de 150.000 kroner til, hvis vi vinder? Vi har ligeså stor chance for at vinde som de 11 andre landsbyer. Hvis vi gør, så vil vi blive spurgt til, hvad vi mon vil bruge pengene på. Så lad idéerne og drømmene komme ud.

Friplejehjemmet og byparken er indviet og vi har haft en virkelig velbesøgt fællesspisning siden sidste fødselsdag, og et whisky-destilleri har meldt sin ankomst. Men hvad skal vi ellers?

Læs mere
 

Generalforsamling Idrætsforeningen

Onsdag d. 22 februar 2017, kl. 19:00. I Sall, ved klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkommende foreslag skal være bestyrelsen i hænde senest 24.februar 2017 på haurumsallif@gmail.com.
Dagsorden jf. vedtægter.

  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af suppleanter
  6. Valg af revisorer
  7. Indkomne forslag